Monday 1 June 2009

Kelebihan Berwuduk


Kelebihan Wuduk Mengikuti Sunnah

1-Daripada Abu Malik al-Haris ibn Asim al-Asya'arie r.a. beliau berkata: Rasulullah s.w.a telah bersabda:Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir al-Hamdulillah memenuhi neraca timbangan.Ucapan zikir SubhaanaLlah dan al-Hamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah saksi. Sabar itu adalah sinaran. Al-Qur'an itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya.Hadis riwayat al-lmam Muslim.

2-Jika seseorang muslim itu menghayati faedah berwuduk nescaya ia akan berwuduk setiap masa .Malah dengan wuduk yang baik dapat menghapuskan dosa .

Dari Umar r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Barangsiapa berwuduk dengan sebaik-baik wuduk maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sehingga ia keluar dari celah-celah kukunya. Hadis Imam Muslim.

Dari Abi Umamah r.a berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seseorang muslim berwuduk maka akan keluar dosa-dosanya dari pendengarannya (telinganya), matanya, tangannya dan dari kedua kakinya. Apabila ia duduk menanti solat, ia duduk dalam keampunan (diampunkan) dosa-dosanya. Hadis Imam Ahmad.

3-Dengan wuduk seseorang dapat memasuki syurga dari pintu-pintu yang disukainya sebagaimana sabda Nabi s.a.w Tiada seorangpun dari kalian yang berwuduk, lalu ia menyampaikan atau meratakan wuduknya, kemudian dia mengucapkan: Asyhadu alla Ilaha illallah wa anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluhu, melainkan dibukalah untuknya pintu syurga yang lapan, dia boleh memasuki dari pintu manapun yang dia kehendaki.(Hadis riwayat muslim , irwa2ul ghalil no 96)
4-Menurut abu hurairah r.a , Rasulullah s.a.w bersabda Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh mukanya keluarlah semua dosa yang dilihat dengan matanya bersama air atau bersama titisan air .Apabila dia membasuh kedua-dua belah tangannya keluarlah dosa yang dilakukan menggunkan kedua-dua tangannya bersama air atau titisan air .Apabila dia membasuh kedua-dua kakinya , keluarlah dosa berjalan yang digunakan kedua-dua belah kakinya bersama air atau titisan air terakhir sehingga dia benar-benar bersih dari segala dosa-hadis riwayat Muslim , kitab Al-Toharah , bab :khuruj al-khotoya Maal wuduk.-shahidan-

No comments: