Sunday 22 August 2010

PENCERAH TAMADUN MALAYSIA

Pencerah tamadun Malaysia
MINGGUAN: Pada pandangan Datuk Seri, masih adakah golongan terutama penduduk luar bandar yang belum faham tentang konsep jalur lebar?

RAIS: Masih ada yang belum faham. Sebahagian penduduk luar bandar belum berjinak-jinak dengan istilah jalur lebar. Malah ada sebahagian mereka masih tertanya-tanya tentang faedah, pengertian dan implikasinya. Kepada mereka, kita boleh membuat seruan yang jelas melalui televisyen, radio dan akhbar. Kita harus jelaskan jalur lebar sebagai elemen tamadun yang mengubah cara hidup dengan menyediakan komunikasi pantas dan ilmu.

Perubahan ini perlu dihurai dari semasa ke semasa dan saya yakin menjelang akhir tahun 2010, masyarakat Malaysia keseluruhannya akan maklum dan faham tentang jalur lebar.

Mampukah skuad jalur lebar yang dilancarkan baru-baru ini memperluaskan liputan di seluruh negara?

RAIS: Ia memang berupaya. Kami menjalankan projek pantas ini dengan bimbingan Jawatankuasa Kabinet dan Perdana Menteri. Kita telah melancarkan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi (HSBB) dan jalur lebar untuk masyarakat umum (BBGP). Pada Mei tahun lalu, penembusannya sekadar 23 peratus daripada sejumlah 6 juta isi rumah tetapi hari ini kita mencapai 39.3 peratus. Lonjakannya amat ketara.

Apa yang menjadi persoalan di kementerian ialah bagaimanakah nisbah ini boleh dirasai oleh masyarakat luar bandar. HSBB untuk tujuan perniagaan manakala BBGP untuk komunikasi orang ramai yang menggunakan Internet melalui suara dan imej. Kita hanya menunggu untuk mencapai 10.8 peratus lagi bagi mencapai penembusan yang diamanahkan kepada kita.

Adakah liputan jalur lebar di setiap negeri ketika ini seimbang.

RAIS: Tidak, ada negeri lebih maju dan ada negeri yang kurang maju. Yang penting ialah bagaimana cara hidup penduduk luar bandar boleh berubah melalui jalur lebar. Cara hidup mereka boleh berubah kerana mereka boleh menambah ilmu, bebas berkomunikasi dengan dunia luar termasuk berhubung dengan anak yang berada di luar negara. Jalur lebar memberi keterampilan baru.

Mereka yang beranggapan konservatif, mereka akan menjadi manusia baru juga. Pada masa ini terdapat lebih 16 juta pengguna Internet dan penduduk kita mempunyai 28 juta. Ini menunjukkan potensi jalur lebar untuk berkembang maju amat besar.

Industri ini bernilai berbilion ringgit, tidak ada syarikat komunikasi di Malaysia yang rugi, setiap syarikat mencatatkan keuntungan melebihi RM1 bilion. Industri berkembang maju dan perkembangannya mesti beri faedah kepada penduduk bandar dan luar bandar.

Adakah cadangan untuk mengurangkan bayaran bagi memastikan perkhidmatan jalur lebar yang lebih luas?

No comments: